strambamente

Traduzioni

strambamente

[strambaˈmente] avvoddly, strangely