truppa

truppa

('trup:a)
nome femminile
spec. pl. reparto militare truppa di riserva truppe scelte
Traduzioni

truppa

troop, troops

truppa

Trupp

truppa

trupo

truppa

tropa

truppa

troupe

truppa

truppa

truppa

ceată, trupă

truppa

القوات

truppa

군대

truppa

[ˈtruppa] sf
a. (Mil) → troop; (soldati semplici) → troops pl
truppe d'assalto → assault troops, shock troops
b. (fig) (di amici) → group, band, troop