xeres

Traduzioni

xeres

jerez

xeres

[ˈksɛres] sm invsherry