Dakar

Traduzioni

Dakar

Dakar

Dakar

Dakar

Dakar

達喀爾

Dakar

Dakar

Dakar

Dakar

Dakar

Dakar

Dakar

Дакар

Dakar

达喀尔

Dakar

Dakar

Dakar

Dakar

Dakar

דקר

Dakar

Dakar

Dakar

داكار

Dakar

Dakar

Dakar

다카르

Dakar

[daˈkar] sfDakar