Magnificat

Traduzioni

Magnificat

מגניפיקט

Magnificat

magnificat

Magnificat

Magnificat

Magnificat

Magnificat

Magnificat

マニフィカト

Magnificat

Магнификат

Magnificat

Magnificat

Magnificat

Magnificat

Magnificat

Magnificat

Magnificat

[maɲˈɲifikat] sm invMagnificat