SSK

SSKSistema Simvolicheskogo Kodirovaniya
Farlex Acronyms and Abbreviations. © 2012 Farlex, Inc. All Rights Reserved