Stati Uniti

Traduzioni

Stati Uniti

États-Unis d’Amérique, États-Unis, USA

Stati Uniti

美國, 美国

Stati Uniti

eyâlât-e mottahedé

Stati Uniti

Spojené státy americké, USA

Stati Uniti

de Forenede Stater, USA

Stati Uniti

USA, Yhdysvallat

Stati Uniti

SAD, Sjedinjene Američke Države

Stati Uniti

米国

Stati Uniti

US, 미국

Stati Uniti

Ver, VS

Stati Uniti

Estados Unidos, EUA

Stati Uniti

Förenta staterna, USA

Stati Uniti

ประเทศสหรัฐอเมริกา, สหรัฐอเมริกา

Stati Uniti

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nước Mỹ