Strasburgo

Traduzioni

Strasburgo

Straßburg

Strasburgo

Strasbourg

Strasburgo

Strasbourg

Strasburgo

Estrasburgo

Strasburgo

斯特拉斯堡

Strasburgo

Strasbourg

Strasburgo

שטרסבורג

Strasburgo

斯特拉斯堡

Strasburgo

Strasbourg

Strasburgo

Страсбург

Strasburgo

Strasburg

Strasburgo

ストラスブール

Strasburgo

Straatsburg

Strasburgo

ستراسبورغ

Strasburgo

[strazˈburgo] sfStrasbourg