amorino

Traduzioni

amorino

amorin

amorino

[amoˈrino] smcupid