calamità

calamità

(kalami'ta)
nome femminile
disgrazia collettiva calamità naturali
Traduzioni

calamità

calamity

calamità

ulykke

calamità

Drangsal

calamità

katastrofo

calamità

calamidad

calamità

âhan-robâ

calamità

calamitate

calamità

dharuba, msiba

calamità

balaa, Haadisah, museebat, nakbat

calamità

재해

calamità

الكوارث

calamità

災害

calamità

אסונות

calamità

catástrofes

calamità

ภัย

calamità

catastrophes

calamità

бедствия

calamità

灾害

calamità

災害

calamità

katastrofy

calamità

katastrofer

calamità

rampen

calamità

[kalamiˈta] sf invdisaster, calamity
è una calamità naturale (fig) → he's a walking disaster
calamità naturalenatural disaster