carta d'imbarco

Traduzioni

carta d’imbarco

palubní lístek

carta d’imbarco

boardingpas

carta d’imbarco

Bordkarte

carta d’imbarco

boarding card, boarding pass

carta d’imbarco

tarjeta de embarque

carta d’imbarco

tarkistuskortti

carta d’imbarco

carte d’embarquement

carta d’imbarco

ukrcajna karta, ukrcajna propusnica

carta d’imbarco

搭乗券

carta d’imbarco

탑승권

carta d’imbarco

instapkaart

carta d’imbarco

cartão de embarque

carta d’imbarco

boardingkort

carta d’imbarco

บัตรขึ้นเครื่องบินหรือยานพาหนะ, บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน

carta d’imbarco

biniş kartı

carta d’imbarco

thẻ lên tàu/máy bay

carta d’imbarco

登机牌, 登机证