categoricamente

categoricamente

(kategorika'mente)
avverbio
Traduzioni

categoricamente

categóricamente

categoricamente

kategorycznie

categoricamente

kategoriskt

categoricamente

kategorisk

categoricamente

catégoriquement

categoricamente

قاطع

categoricamente

kategorisch

categoricamente

κατηγορηματικά

categoricamente

categorisch

categoricamente

[kategorikaˈmente] avvcategorically