diatermia

Traduzioni

diatermia

diathermy

diatermia

diatermio

diatermia

diatermia