essere in incubazione

Traduzioni

essere in incubazione

incubate (to incubate)