etologo

etologo

(e'tɔlogo) maschile plurale etologi (dʒi)

etologa

(a) femminile
nome
studioso di etologia etologo nutrizionista
Traduzioni

etologo

etólogo