europeismo

Traduzioni

europeismo

Europeanism

europeismo

Europeanisme

europeismo

Европеизм

europeismo

Europeanism

europeismo

[europeˈizmo] sm (Pol) → Europeanism