gestore di periferica

Traduzioni

gestore di periferica

controlador, driver

gestore di periferica

device driver, driver, input/output driver, input-output driver, peripheral unit handler

gestore di periferica

activador, controlador, driver, manejador

gestore di periferica

driver, gestionário de periférico

gestore di periferica

driver, program de interfatć cu periféricul