goniometro

Ricerche correlate a goniometro: goniometria

goniometro

Strumento per misurare gli angoli.

goniometro

(go'njɔmetro)
nome maschile
strumento per misurare gli angoli goniometro a bracci goniometro digitale
Traduzioni

goniometro

goniómetro

goniometro

goniometer

goniometro

goniomètre

goniometro

Goniometer

goniometro

Goniômetro

goniometro

goniometer

goniometro

goniometer

goniometro

[goˈnjɔmetro] smprotractor