infelicità

infelicità

(infelitʃi'ta)
nome femminile
1. condizione di chi è afflitto, sofferente essere tristi per l'infelicità altrui
2. caratteristica di ciò che è inopportuno l'infelicità di una decisione
Traduzioni

infelicità

blueness, unhappiness

infelicità

infelicidad

infelicità

malheur

infelicità

infelicitate

infelicità

التعاسة

infelicità

infelicidade

infelicità

불행

infelicità

אומללות

infelicità

ulykke

infelicità

Unglück

infelicità

不幸

infelicità

[infelitʃiˈta] sf (gen) → unhappiness; (inopportunità) → inopportuneness