ipotiroideo

Ricerche correlate a ipotiroideo: ipertiroidismo

ipotiroideo

(ipotiroj'dɛo)
aggettivo medicina
1. relativo all'ipotiroidismo stato ipotiroideo
2. affetto da ipotiroidismo soggetto ipotiroideo

ipotiroideo

maschile

ipotiroidea

(a) femminile
nome
Traduzioni

ipotiroideo

hipotiroideo