misantropico

Traduzioni

misantropico

misantrópico

misantropico

/a, ci, che [mizanˈtrɔpiko] aggmisanthropic