nipitella

NIPITELLA.

Vedi NEPITELLA.
Cr. 2. 9. 3. La nipitella si muta alcuna volta in menta.