osmotico

osmotico

(oz'mɔtiko)
aggettivo osmotici (tʃi)
relativo all'osmosi fenomeno osmotico pressione osmotica
Traduzioni

osmotico

osmotic

osmotico

osmótico

osmotico

Osmotic

osmotico

滲透

osmotico

渗透

osmotico

osmotique

osmotico

Osmotisk

osmotico

/a, ci, che [ozˈmɔtiko] aggosmotic