passaggio pedonale

Traduzioni

passaggio pedonale

chodník, přechod pro chodce

passaggio pedonale

fodgængerovergang, løbegang

passaggio pedonale

Fußgängerübergang, Gehweg

passaggio pedonale

kävelytie, suojatie

passaggio pedonale

allée, passage piéton

passaggio pedonale

pješački prijelaz, pješački put

passaggio pedonale

横断歩道, 歩行者用通路

passaggio pedonale

보도, 횡단 보도

passaggio pedonale

wandelgang, zebrapad

passaggio pedonale

gangfelt, gangsti

passaggio pedonale

gångbana, övergångsställe

passaggio pedonale

ทางเดินเท้า, ทางเดินข้าม

passaggio pedonale

đường dành cho người đi bộ, lối qua đường dành cho người đi bộ

passaggio pedonale

行人过道, 走道