porcaro

Traduzioni

porcaro

[porˈkaro] smswineherd