riordino

Traduzioni

riordino

並べ替え

riordino

Genbestilling

riordino

סידור מחדש

riordino

reordering

riordino

reordenação

riordino

重新排序

riordino

إعادة ترتيب

riordino

重新排序

riordino

[riˈordino] smreorganization