rompere gli angoli vivi

Traduzioni

rompere gli angoli vivi

casser les angles vifs