sistema a prova di guasti

Traduzioni

sistema a prova di guasti

còpia impresa, impressió

sistema a prova di guasti

computer system resilience, resilience, system fault tolerance

sistema a prova di guasti

copie papier, facsim, imprimé, tirage

sistema a prova di guasti

cópia em papel, hard copy, tiragem

sistema a prova di guasti

hard copy, imagine ecran