sistema di gestione di basi di dati relazionali

Traduzioni

sistema di gestione di basi di dati relazionali

sistema de gestió de bases de dades relacionals

sistema di gestione di basi di dati relazionali

RDBMS, relational data base management system

sistema di gestione di basi di dati relazionali

SGBDR, système de gestion de base de données relationnelles

sistema di gestione di basi di dati relazionali

RDBMS, SGBDR, sistem de gestiune a bazelor de date relažionale