smontato

Traduzioni

smontato

demontiert

smontato

taken apart