sparo

sparo

('sparo)
nome maschile
1. colpo di arma da fuoco centrare l'obiettivo al primo sparo
2. rumore prodotto dal colpo di un'arma da fuoco udire uno sparo
Traduzioni

sparo

shot, gunfire, to put the shot

sparo

разписка

sparo

skud

sparo

Schuß

sparo

šelik, tir

sparo

discarga, tiro

sparo

skytt

sparo

atış gülle

sparo

射擊

sparo

اطلاق النار

sparo

tiro

sparo

射击

sparo

[ˈsparo] smshot