televisione via cavo

Traduzioni

televisione via cavo

cable television/cable TV, cable television

televisione via cavo

televisión por cable

televisione via cavo

kabelová televize

televisione via cavo

kabel-tv

televisione via cavo

Kabelfernsehen

televisione via cavo

kaapelitelevisio

televisione via cavo

télévision par câble

televisione via cavo

kablovska televizija

televisione via cavo

ケーブルテレビ

televisione via cavo

유선 텔레비전

televisione via cavo

kabeltelevisie

televisione via cavo

kabel-tv

televisione via cavo

telewizja kablowa

televisione via cavo

kabel-tv

televisione via cavo

โทรทัศน์ที่รับระบบการส่งสัญญาณด้วยสายเคเบิล

televisione via cavo

kablolu yayın

televisione via cavo

truyền hình cáp

televisione via cavo

有线电视