tiremmolla

Traduzioni

tiremmolla

tiremmolla

tiremmolla

tiremmolla

tiremmolla

tiremmolla

tiremmolla

tiremmolla

tiremmolla

tiremmolla

tiremmolla

[tiremˈmɔlla] sm invhesitation, shilly-shallying no pl