tiroidismo

tiroidismo

(tiroi'dizmo)
nome maschile
medicina disfunzione della tiroide tiroidismo autoimmune