tisiologo

Traduzioni

tisiologo

tisiólogo

tisiologo

/gi [tiˈzjɔlogo] smphthisiologist