tsunami

Traduzioni

tsunami

tsunami

tsunami

tsunami

tsunami

tsunami

tsunami

Tsunami

tsunami

tsunami

tsunami

tsunami

tsunami

tsunami

tsunami

津波

tsunami

지진해일

tsunami

tsunami

tsunami

tsunami

tsunami

tsunami

tsunami

tsunami

tsunami

tsunami

tsunami

คลื่นสึนามิเกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเล

tsunami

tsunami

tsunami

sóng thần

tsunami

海啸